Onweerstaanbaar!

Hoe wordt Facebook zelf onze vriend?

Ruim zes miljoen Nederlanders en weldra een miljard wereldburgers vertrouwen hun leven en conversaties toe aan Facebook. Met een fenomenale kracht poogt Facebook om het internet over te nemen en een nieuwe virtuele wereld te stichten. Van ons rusteloos sturende libido tot aan het fantastische overbruggen van afstanden tussen familieleden en van de ultieme marketing tot het oprukkende internetpaspoort. Talloze facetten van de groeiende macht van Facebook passeren, tot de ultieme vraag: hoe wordt ook Facebook zelf onze vriend?

Ben Verwaayen

Bestuursvoorzitter van Alcatel-Lucent

‘Na de wereld van Google brengt Peter Olsthoorn nu met het van hem bekende scherpe analytische vermogen de macht van Facebook voor ons in kaart. Onweerstaanbaar…’

Antoinette Hoes

Head of Strategy van digital marketing agency Tribal DDB

'Nog niet eerder is het fenomeen Facebook zo intens en diepgaand geanalyseerd als in dit boek, puttend uit talloze bronnen. Peter Olsthoorn paart humor aan ernst, gefundeerde argwaan aan oprechte nieuwsgierigheid, en harde kritiek aan onderbouwde bewondering.'

Vincent Everts

Vermaard internetadviseur

'Neêrlands scherpste internetjournalist fileert Facebook nauwgezet. Met zijn motto 'eerst de feiten, daarna de meningen' is dit weer een must read voor ieder individu en bedrijf dat wil begrijpen hoe 'het sociale' het internet overneemt.

Geert Lovink

Mediatheoreticus en internetcriticus, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam

‘Met zijn ongeëvenaarde feitenkennis biedt Peter Olsthoorn ons na Google nu ook diepgaand inzicht in de excessen en innovaties van Facebook.’

De macht van Facebook

De macht van Facebook
Onweerstaanbaar!

Hardcover editie 470 pag. € 29,90
(Uitgebreide versie voor professionals)
Mobiele site

Volg ons!

Peter Olsthoorn

Peter Olsthoorn

Peter Olsthoorn was in 1995 één van de eerste Europese internetjournalisten voor onder meer Planet Internet, stichtte Netkwesties.nl en Leugens.nl. Eerder schreef hij Internet en Intranet (1997) en het breed geprezen De macht van Google (2010).